Politika varstva zasebnosti

I.

Pravilnik o varstvu zasebnosti in piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta ixtlan-team.si šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, vključno z vsemi podstranmi.
Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).
Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s tem Pravilnikom o varstvu zasebnosti in piškotkov.
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo tega Pravilnika o varstvu zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnosti

II.

Uporabnik se strinja, da Ixtlan Team za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval ob prijavi na delovno mesto.
Z osebnimi podatki, zbranimi na spletnem mestu, upravlja Ixtlan.
Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s tem Pravilnikom o varstvu zasebnosti in piškotkov, ki je javno dostopen na spletnem mestu in velja od 22. aprila 2020.

Namen zbiranja osebnih podatkov

III.

Ixtlan Team zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov z namenom pridobivanja novih kadrov podjetja.

IV.

Podatki se shranjujejo v bazi, ki je upravljana v skladu s pravilnikom podjetja in v skladu z varnostnim pravilnikom izvajalca, v času trajanja razmerja med uporabnikom in ponudnikom in še 5 let po prenehanju njunega razmerja.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih podatkov iz baze. Podatki po izbrisu niso shranjeni v bazi. Ixtlan o zahtevi odloči v roku osmih delovnih dni. Uporabnik poda zahtevo za izbris svojih podatkov tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo s seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na elektronski naslov info@ixtlan-team.si.

V.

Skladno z določili ZVOP-1 ima uporabnik pravico pri Ixtlan Team preveriti pravilnost izvajanja zavarovanja in obdelovanja osebnih podatkov. Uporabnik mora zahtevo za pregled prostorov in opreme napovedati vsaj pet delovnih dni vnaprej. Zaradi varovanja poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe Ixtlan Team.

Zavarovanje osebnih podatkov

VI.

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev naključnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

  • varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Končne določbe

VII.

Ta Pravilnik o varstvu zasebnosti in piškotkih velja od 22. aprila 2020.