Rešitve

Večina naših rešitev je povezanih s področji delovanja državne uprave in javnimi financami. Rešitve so popolnoma prilagojene veljavni zakonodaji in drugim pravnim podlagam naših naročnikov v državni in javni upravi Republike Slovenije. Poslovna področja na katerih smo pridobili znanja in izkušnje obsegajo:

 • priprava in izvrševanje proračunov
 • poslovni procesi na področju delovanja finančnih služb proračunskih uporabnikov
 • računovodstvo državnega proračuna in proračunskih uporabnikov
 • procesi javnega naročanja in nabavni procesi proračunskih uporabnikov
 • kadrovsko področje in obračun stroškov dela uporabnikov državnega proračuna
 • podpora izvajanju in kontrola izvajanja skupne kmetijske politike
 • upravljanje z dolgom in poroštvi države
 • nadzor zadolževanja javnega sektorja
 • delovni postopki mestnih redarstev, inšpekcijskih služb in drugih prekrškovnih organov
 • vodenje in upravljanje registrov
 • spremljanje in nadzor pomorskega prometa

Poleg navedenih poslovnih področji ponujamo tudi sistemske rešitve s področji:

 • sistemov upravljanje s poslovnimi procesi (BPMS – Business Process Management System)
 • sistemi za izmenjavo podatkov in upravljanje integracij med organizacijami (G2G, G2B…)
 • sistemi za upravljanje z uporabniki