Info

Če vas zanima kakšna podrobnost o tem kako je pri nas in kaj delamo, so tukaj odgovori na najpogostejša vprašanja iskalcev dela:

1. Kakšen profil zaposlenih delavcev prevladuje v podjetju?
Največ zaposlenih je zaključilo študij računalništva in informatike. Sledijo jim zaposleni, ki so zaključili študij matematike, fizike, organizacije in ekonomije. Večina zaposlenih je razvojnih inženirjev, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme (načrtovanje in programiranje). Nato sledijo po številu vodje projektov in poslovni analitiki.

2. Koliko ljudi vas dela v podjetju?
V podjetju je redno zaposlenih več kot 40 delavcev. Poleg tega so med našimi sodelavci tudi študentje in pogodbeni sodelavci.

3. Kakšna je izobrazbena struktura ljudi v podjetju?
85% zaposlenih ima vsaj visokošolsko izobrazbo (diplomant 1.stopnje na fakulteti).

4. Kolikšna je povprečna starost?
Povprečna starost v podjetju je 35 let.

5. Kakšni so odnosi v podjetju?
Prizadevamo si za dobre odnose med sodelavci. Dobri odnosi pa ne nastanejo sami od sebe. Zavedamo se, da se moramo za dobre odnose potruditi vsi, ki delamo v podjetju. Prihajamo z najrazličnejših krajev, imamo najrazličnejše izkušnje in različna znanja, smo različne osebnosti pa vendar imamo skupen cilj delati dobro in pri tem uživati.

6. S katerimi programskimi jeziki in orodji bom delal?
Izdelujemo velike sisteme, skoraj izključno moderne spletne aplikacije. Uporabniški vmesnik so izdelani kot Single-Page-Application, praviloma v zadnji različici Angular in Typescript. Aplikacijski moduli delujejo kot API izdelan v Java ali .Net (C#) nad Oracle ali Microsoft SQL podatkovnimi zbirkami.
Pri tem uporabljamo jezike kot so JavaScript, TypeScript, C#, JAVA, PLSQL in orodja kot na primer Visual Studio Code, NetBeans, Microsoft Visual Studio, Eclipse, Oracle Database Server, MS SQL Server, PLSQL Developer, MS Office, MS Visio, Subversion, TortoiseSVN, Jira, FishEye, Bamboo.
Seveda ne z vsemi hkrati – odvisno od projekta.

7. Kako poteka uvajanje?
Vsak novi delavec (po domače ‘novinec’), dobi svojega mentorja. Mentorji so naši najboljši sodelavci. V času uvajanja vam bo mentor stalno na razpolago, da ga vprašate karkoli. Na začetku uvajanja se boste predvsem učili in spoznavali način dela v našem podjetju. Ko boste pridobili osnovna znanja in izkušnje, boste začeli z delom na projektih. Težavnost nalog bo na začetku nižja, nato pa se bo stopnjevala do zahtevnosti, predvidene za vaše delovno mesto.
Obdobje osnovnega uvajanja običajno traja 3 tedne. Nato pa sledi še uvajanja v delo na projektu. Že v času uvajanja dobite v delo tudi kakšno lažjo nalogo.

8. Kdaj bom delo samostojno opravljal?
Čas uvajanja je odvisen od zahtevnosti projekta, na katerem bo novi sodelavec po zaključenem obdobju uvajanja delal. Za samostojno delo na projektih je potrebna določena stopnja kakovosti in učinkovitosti (hitrosti) dela.
Začetek samostojnega dela je po naših izkušnjah zelo odvisen od želje in truda vsakega posameznika.

9. Kako poteka delo?
V podjetju se vse delo izvaja v okviru projektov. Vodja projekta na podlagi naročil za delo posamezniku dodeli njegovo delovno nalogo. Pri tem mu da ustrezna navodila in zahteve. Posameznik pri delu uporablja svoje strokovno znanje in upošteva zahteve, navodila ter standarde podjetja.

10. Ali bom delal samostojno ali v skupini?
Vsekakor se delo izvaja vedno v skupini. Ta je lahko kdaj večja, kdaj pa se zmanjša le na nekaj ljudi.
Podjetje je organizirano projektno. To pomeni, da vse kar se na projektu dela, delamo v projektih, na katerih se izvajajo različne naloge. Vsak projekt ima svojo vodjo in člane projektne skupine, ki lahko na projektu sodelujejo stalno ali pa le za določeno nalogo. Posameznik ima lahko več različnih projektnih vlog oz. nalog na različnih projektih.

11. Ali so delovna mesta razdeljena na Front-End in Back-End razvijalce?
Take delitve v našem podjetju ne poznamo. Vsi zaposleni, ki se ukvarjajo s programiranjem se usposobijo za Full-Stack razvijalce. Zdi se nam pomembno, da razvijalci poznajo in razumejo delovanje vseh delov in nivojev računalniških aplikacij. Le tako bodo zmožni v prihodnosti napredovati in znati tudi načrtovati računalniške aplikacije.

12. Kdo bo moj nadrejeni?
Običajno je to vodja projekta. V primeru večjih projektov pa je to lahko tudi vodja skupine.

13. Kdo bodo moji sodelavci in kako bo izgledalo moje delovno mesto?
Evo, tukaj si lahko ogledate nekaj primerkov. Seveda smo izbrali le najlepše :). Na slikah pa vidite tudi kakšni so naši poslovni prostori.

14. Kakšne so možnosti napredovanja in kako hitro lahko pričakujem napredovanje v podjetju?
V strategiji podjetja imamo zapisano, da prosta bolj zahtevna mesta pokrivamo z napredovanjem obstoječih kadrov (kadar je to le mogoče). Pri izbiri novih sodelavcev, vedno izberemo tistega za katerega ocenimo, da bo v prihodnosti zmožen tudi napredovati. Možnosti za napredovanje so v našem podjetju dobre (napredovanje je skoraj obvezno 🙂 ). Hitrost napredovanja pa je odvisna od rezultatov, zmožnosti in ne nazadnje želje po napredovanju.

15. Ali obstaja možnost opravljanja strokovne prakse?
Zaradi tehnične in vsebinske zahtevnosti projektov na katerih delamo, obdobje uvajanja traja najmanj dva meseca, na zahtevnejših projektih celo tri mesece ali več. Iz tega razloga strokovno prakso v podjetju opravljajo le sodelavci, ki že delajo v podjetju oziroma nameravajo delu v podjetju posvetiti več in dalj časa.

16. Kako je z delovnim časom v podjetju?
Do 9:00 ure zjutraj smo vsi na svojih delovnih mestih. Nekateri bolniki pridejo na delo že ob 6:00 zjutraj, večina pa med 7:00 in 8:00 uro. Običajno se dela 8 ur na dan od ponedeljka do petka.
Lahko pa delate tudi v drugih terminih, če želite in to dopušča vaše delo. Dobili boste svoj ključ in kodo za dostop do poslovnih prostorov, tako da lahko na delo pridete kadarkoli.
Če imate med delovnim časom kakšne obveznosti, jih lahko opravite brez problemov, samo prej morate to sporočiti.

17. Kaj pa, če imam izpite na fakulteti, ali sem lahko nekaj časa odsoten?
Seveda. Šola je na prvem mestu.

18. Ali ste striktni pri zahtevah glede zaključene formalne izobrazbe, ki jo zahteva posamezno delovno mesto?
Naše podjetje ima zahtevne naročnike, ki od članov projektne skupine zahtevajo določeno formalno izobrazbo, kar pomeni, da glede zaključene formalne izobrazbe moramo biti striktni.

19. Ali je kolektiv pretežno moški ali ženski?
70 : 30 v korist moškega spola. Počasi a zanesljivo izgubljamo primat :).

20. Kdo in kakšni bodo moji sodelavci?
V podjetju vsak na svojem področju velja za strokovnjaka. Svojega znanja nihče ne zadržuje le zase, tako da se lahko vsak od svojih kolegov veliko nauči. Živa resnica je, da ljudje v Ixtlan Team-u nismo dolgočasni in vpeti v kalupe. Smo zanimivi, dinamični, aktivni, razgledani in simpatični, kar je tudi za pričakovati, saj delamo v dobri družbi.

21. Kakšne so možnosti redne zaposlitve v podjetju?
Možnosti so skoraj obvezne. Študent, ki svoje delo v podjetju opravlja dobro, postane nepogrešljiv del team-a. Pogoj za zaposlitev je ustrezna stopnja formalne strokovne izobrazbe, želja po sodelovanju z nami ter zanesljivost in predanost delu.

22. Ali je možno delo od doma?
Narava našega dela na projektih zahteva veliko komunikacije med člani projektne skupine in naročnikom. Ljudje, ki delajo pri nas, imajo možnost kakšno stvar narediti tudi od doma, vendar je to bolj izjema kot pravilo.

23. Kakšna bo moja plača?
Dobra. V Ixtlan Team-u smo vedno imeli dobre plače. Dobro plačo vidimo, kot pomeben del dobrega delovnega okolja in vzdušja.
Višina plače je odvisna tudi od števila ur, ki jih opravite v enem mesecu. Več delate, večja bo vaša plača. Za razliko od nekaterih drugih podjetij, vedno plačamo vso nadurno delo.

24. Kako pa je z nagrajevanjem?
V podjetju verjamemo v to, da je potrebno dobre poslovne rezultate podjetja deliti z zaposlenimi.  Uspešno izvedeni projekti in dobro poslovanje ob koncu leta prinesejo tudi nagrade.

25. Kaj pa pomeni Ixtlan?
Ni čisto enostavno. Nekaj več o tem, si lahko preberete na Wikipedia-i.

26. Ali se je potrebno osebno oglasiti v podjetju, če me zanima služba?
Za začetek nam lahko pošljete elektronsko pošto. Pošljite nam vaš življenjepis in navedite katero delovno mesto vas zanima. Na kratko nam opišite vaša znanja in delovne izkušnje iz tega področja.
Če boste ustrezali našim pričakovanjem in potrebam, vas bomo povabili k nam na razgovor.