Ljudje

Za uspeh projektov in uspešno podjetje so odločilni ljudje. Skupina izrednih posameznikov sama po sebi še ni odlična. V njeno odličnost je potrebno vložiti veliko truda in časa.

V podjetju se zavedamo, da je najpomembnejši dejavnik uspeha podjetja človek s svojim znanjem in voljo do sodelovanja z drugimi. Največja umetnost je zagotavljati, da ljudje opravljajo delo, ki jim je v veselje ter da delajo v takšnem delovnem okolju in kolektivu, v katerem se lahko dobro počutijo. Z vsem skupaj vzpodbujamo posameznikovo poslovno in osebno uspešnost ter zadovoljstvo.

Pri naših sodelavcih še posebej cenimo:

  • da so sposobni strokovnjaki, ki stalno strokovno in osebno rastejo,
  • samostojnost, samoiniciativnost in pozitivno naravnanost,
  • rezultate ter dejanja pred besedami,
  • zanesljivost in odgovornost (tudi do svojih obljub),
  • zmožnost samokritike in objektivne presoje situacij ter svojega dela,
  • lojalnost in pripadnost podjetju ter njegovim vrednotam,
  • zavedanje, da je podjetje precej več, kot samo projekt na katerem delaš,
  • da so prijetne osebe, s katerimi se, da tudi zabavati.

Vse to so lastnosti, ki jih vsi v podjetju imamo in jih iščemo tudi v drugih.

Smo strokoven in uigran Ixtlan Team strokovnjakov, ki imamo toleranten in spoštljiv odnos drug do drugega. Skupaj ustvarjamo uspešno podjetje, ki raste in se razvija.